Tijdens uw bezoek ontdekte u de schoonheid en de grootsheid van de basiliek en van de abdijgebouwen.
Het behoud van dit historisch patrimonium vergt een voortdurende aandacht en veel financiële middelen. Zo is de dakbedekking van de oostelijke vleugel van het kerkgebouw aan hernieuwing toe en zijn er nog raamomlijstingen die moeten worden vervangen. Deze werken zijn gepland voor 2020 en werden begroot op € 315.000 (excl. BTW).

De Koning Boudewijnstichting steunt dit project. Daardoor genieten giften vanaf € 40 (per jaar) op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting genieten in België van een belastingvermindering van 45% op de gestorte bedragen (art. 145/33 WIB).

U kan ons helpen om dit belangrijk project te realiseren door een overschrijving te doen op onze projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting
Rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 Gestructureerde mededeling: 128/3047/00064.
Beste toeristen, pelgrims, vrienden en weldoeners, in naam van onze gemeenschap zijn we u zeer erkentelijk voor uw steun en groeten u dankbaar.